StartpaginaBrokken op het werk

Een werknemer die schade bij de werkgever veroorzaakt kan niet zomaar aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor is nodig dat er sprake is van opzet om schade te veroorzaken en in ieder geval bewuste roekeloosheid. Dat wordt niet snel aangenomen.

Bij schade veroorzaakt bij een derde kan die derde bij onrechtmatig handelen van de werknemer zowel de werkgever als de werknemer aanspreken. De werkgever heeft een risico-aansprakelijkheid voor zijn werknemer. De werknemer kan aansprakelijk zijn op grond van eigen onrechtmatig handelen. Vervolgens geldt dan weer dat de werkgever deze schade niet op de werknemer kan verhalen tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid.

Voor een actueel voorbeeld citeren we uit een arrest van het Hof Den Haag:

Hof Den Haag, 12-05-2006:(aanspakelijkheid werknemer voor bekeuringen)
Werkgever is niet gerechtigd de bekeuringen die haar werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor (snelheids)overtredingen opgelegd krijgen, op deze werknemers te verhalen, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemers.
13. Thans moet worden beoordeeld of de drie in het geding zijnde verkeersboetes na snelheidsovertredingen een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. In het verkeer rijdt men gemakkelijk even iets te hard zonder dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook kan het voorkomen dat de verkeerssituatie vereist dat men over een korte afstand iets te hard rijdt. Ook dan is er geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid omdat van ernstige verwijtbaarheid onder zulke omstandigheden meestal geen sprake is. In zijn algemeenheid zal er bij een overschrijding van de maximum snelheid tot 10 km per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Bij een overschrijding van de maximum snelheid vanaf 10 km per uur is er in beginsel sprake van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld behoudens te stellen bijzondere omstandigheden

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd