StartpaginaOntslag

Routes naar ontslag

U kunt op verschillende manieren met een ontslagsituatie worden geconfronteerd.

Uw baas heeft U al dan niet met de personeelsmanager uitgenodigd voor een gesprekje op het hoofdkantoor en het blijkt een exitgesprek te zijn. U krijgt te horen dat ze de arbeidsovereenkomst met U willen beeindigen. Aan U de vraag of U daar aan wilt meewerken. Vaak wordt dit dan gecombineerd met een financieel aanbod. Ga naar onderlinge afspraak voor de de do's en don't's tijdens deze bespreking.

U wordt van het ene op het andere moment op straat gezet omdat U voor de werkgever op een onacceptabele manier over de schreef bent gegaan. U bent ontslagen op staande voet. U zat met de hand in de kas van de baas, aan zijn partner of aan beide of aan dat komt veelvuldig voor op grond van een slechte reden. Ga naar ontslag op staande voet.

De werkgever heeft een ontslagvergunning voor U aangevraagd bij het CWI op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Ga naar opzeggen.

Uw werkgever heeft een verzoek tot ontbinding ingediend bij de kantonrechter. Ga naar kantonrechter.-


Ontslag algemeen

Het is op de eerste plaats belangrijk om te begrijpen dat een arbeidsovereenkomst op verschillende manier kan beeindigen en iedere manier van beeindigen zijn eigen regels kent en eigen procedures. Een eenvoudig voorbeeld is dat een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging. Bij opzegging moet eerst een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het cwi. De meest bekende manier is echter de ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Alleen bij de kantonrechter komt een eventuele ontbindingsvergoeding ook wel bekend als de gouden handdruk aan de orde.

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beeindigd of eindigen.

- Na bepaalde tijd
- Via een ontbinding door de kantonrechter
- Via opzegging en na het aanvragen van een ontslagvergunning of tijdens de proeftijd
- In onderling overleg

Iedere manier van eindigen kent weer zijn eigen spelregels. Hoofdregel is dat een werkgever niet zomaar iemand mag ontslaan en de werknemer vergaand wordt beschermd. Op het moment dat de regels niet in acht worden genomen kan dat een werkgever en soms ook een werknemer veel geld kosten.

Andere geldige manieren om een arbeidsovereenkomst te beeindigen zijn er dus niet. Met mededelingen als "u hoeft niet meer te komen', 'er is geen werk meer, 'blijf maar weg' of het 'was toch maar op oproep' komt men juridisch niet ver. We maken veelvuldig mee dat een werkgever een werknemer zo naar huis stuurt omdat er bijvoorbeeld te weinig werk is of omdat de zaak is verkocht etc. In al die gevallen blijft een arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen en wordt een werknemer door het CWI weg gestuurd op het moment dat deze een uitkering komt aanvragen. Dat is ellende voor de werknemer omdat deze alsnog moet aankloppen voor loon en natuurlijk voor de werkgever omdat deze loon moet betalen zonder dat daar werk tegen over staat.

Belangrijk is ook dat de verkoop van een onderneming of een onderdeel daarvan geen wijziging of einde van Uw arbeidsovereenkomst oplevert. Integendeel. De koper van een onderneming krijgt U erbij of hij dat nu wil of niet en neemt hierbij Uw bestaande arbeidsovereenkomst over.


Bepaalde tijd
HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd