StartpaginaMeer of minder werken

Vermindering van arbeidsdur

Het is een veel voorkomende discussie tussen werkgever en werknemer die doorgaans ontstaat na de bevalling. Mag ik minder gaan werken?

Sinds enige jaren wordt dit probleem gedekt door de wet aanpassing arbeidsduur. Deze wet geeft als hoofdregel dat een werknemer minder mag werken tenzij de werkgever aannemelijk weet te maken dat zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Dit geldt trouwens ook voor detacheerders. Ook zij moeten meewerken aan een verzoek om minder te werken.
Dit betekent dus: minder werken mag tenzij ...

Voorwaarden voor toepassing van de WAA zijn:


Een verzoek om minder te werken moet schriftelijk worden gedaan.

Het mag pas worden gevraagd na een dienstverband van twee jaar.

De werkgever moet uiterlijk een maand voor de voorgestelde ingangsdatum reageren anders wordt het verzoekt geacht te zijn gehonoreerd.

Na een afwijzing en een berusting daarin mag pas na een jaar een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Op het moment dat niet is voldaan aan de voorwaarden geldt het niet als een verzoek dat is gebaseerd op de WAA en geldt dus ook niet de automatische ingang als de werkgever niet reageert. Denk bijvoorbeeld aan de een mondeling verzoek. Dit is geen geldig verzoek omdat het niet schriftelijk is gedaan.Komen partijen er niet uit dan moet een werknemer naar de kantonrechter stappen. Doorgaans wordt de discussie beslecht via een voorlopige voorziening.

Voorbeelden uit de jurisprudentie:

Een afwijzing op grond van precedentwerking wordt nooit gehonoreerd. Een werkgever mag op een bepaald moment zeggen nu is het genoeg en er geldt dus niet als ik het de een toesta moet ik het bij de andere toelaten.

Bij ploegendiensten kan een werkgever nog wel eens zwaarwegend belang aantonen.

Afbreuk aan kwaliteit van werk of verlies aan contact met klanten. Een werkgever stelt nog wel eens dat de kwaliteit lijdt onder te weinig uren draaien. Dit speelde concreet bij een kinderopvang en artsenbezoeker. Dit werd niet gehonoreerd omdat het handelde om een kleine groep die korter wilde werken niet was aangetoond.HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd