StartpaginaSchade tijdens en door het werkLetsel door collega

De wet bepaalt in artikel 6:170 BW dat een werkgever naast een werknemer aansprakelijk is voor schade indien de schade is veroorzaakt in het kader van de werkzaamheden en de werkgever zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout is gelegen.

Uit een recent arrest blijkt weer dat dit verband ruim wordt uitgelegd.Tijdens een bedrijfsfeest in partycentrum ontstaat brand doordat werknemer tijdens een feestjhe lampolie gooien op een barbeque. Hierdoor brandt het centrum tot de grond af. De eigenaar stelt de werkgever aansprakelijk en de Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat dit terecht is. Dit op de navolgende gronden:

het betrof een door de werkgever georganiseerd, gefaciliteerd en betaald feest; de werknemers traden tijdens het feest als een zekere eenheid naar buiten; een bedrijfsfeest wordt geacht (mede) in het belang te zijn van de saamhorigheid in een bedrijf en de motivatie van de daar werkzame personen; de leidinggevende had ook tijdens het bedrijfsfeest een zekere zeggenschap over de werknemers

Het arrest kan ook van groot belang voor (letsel)schade van werknemers zelf. In veel gevallen is het een collega die letsel veroorzaakt. De gebruikelijke weg is dan de werkgever aansprakelijk stellen omdat er te weinig veiligheidsmaatregelen zouden zijn getroffen. Bij letsel veroorzaakt door een collega kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Een belangrijk voorbeeld kan zijn het collegiale stoeien of, maar daarover zijn we voorzichtiger, een vechtpartij. Ook dit ligt binnen het functioneel verband. De rechtspraak is hierover wel bijzonder kritisch.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd