StartpaginaOntslag

Bij het aangaan van een beeindigingsovereenkomst zijn drie punten van belang:

Een werkgever moet ook onderzoeken of een werknemer wel instemt met ontslag. Een werkgever moet dat onderzoeken en daarbi zonodig ook informeren over bijvoorbeeld de gevolgen voor de ww. Een werknemer kan achteraf stellen dat hij iets anders verklaarde dan hij daadwerkelijk wilde. Indien een werkgever vervolgens niet kan aantonen dat hij onderzoek heeft verricht naar hetgeende werknemer wilde dan kan dit leiden tot noietigheid van het ontslag.

De werkgever moet eerlijke en juiste informatie verschaffen over wat er precies gaat gebeuren. "Teken maar dat je ontslag neemt dan kun je zo ww aanvragen", is een onjuiste mededeling en als de werknemer op basis hiervan instemt met ontslag of ontslag neemt kan dat achteraf leiden tot het standpunt dat er sprake was van dwaling of bedrog.Bepaalde tijd
Opzeggen via CWI
HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd