StartpaginaOntslagOpzeggen, CWI wie?procedure bij het cwi

De procedure via het CWI is noodzakelijk om op rechtsgeldige wijze de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Zonder ontslagvergunning kan een werknemer in veel gevallen de nietigheid inroepen van de opzegging. De route via het CWI is vooral de aangewezen weg bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandighede en wordt door werkgevers gebruikt om te ontkomen aan het betalen van een ontbindingsvergoeding. In andere gevallen is het omslachtig en tijdrovend.

De werk doet een aanvraag bij het CWI en deze stuurt de aanvraag door naar de werknemer. Deze krijgt vervolgens de tijd om te reageren of zich te refereren. Bij een discussie volgt er meestal nog een extra schriftelijke ronde waarna het CWI een beslissing neemt.

Pas na het ontvangen van een ontslagvergunning kan de werkgever opzeggen. Hierbij gelden de opzegverboden en de werkgever moet de opzegdag en termijn in acht nemen. Doet hij dat niet dan is het ontslag onregelmatig.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd